Styrelseuppdrag

Är det dags att ta in externa hjälp i er bolagsstyrelse? För att ta nästa steg i utvecklingen är det ofta så att det behövs ny input. Det är svårt att höja blicken och tänka nytt och annorlunda om man är i samma konstellation i styrelsen som man alltid varit. Kanske vill du se en förnyelse och utveckling? Jag har sedan 15 års ålder tillbringat mycket tid i olika styrelser, allt från ryttarföreningar till bolag. Det man kan skapa tillsammans i en styrelse är utveckling, vilket jag brinner för. Jag åtar mig gärna styrelseuppdrag för att kunna bidra med externt stöd.

Erfarenhet från styrelsearbete och förtroendeuppdrag i olika former sedan 1993. Varit verksam i idrottsföreningar, andra föreningar samt verksamma bolag.

Exempel på styrelseroller jag tidigare haft: Ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, utbildningsansvarig, revisor, mentor

Utbildning: grund och fördjupningsutbildning genom Styrelsehögskolan och Thomas Nielsen