Coaching

Behöver du coaching för att komma framåt i din yrkesroll. Eller känner du att du inte vet vad du vill. Är du ny i din ledarroll och behöver hjälp att ställa de rätta frågorna till dig själv för att bli stärkt i din nya roll. Coaching är något som jag tror att vi alltid har nytta av – oavsett i vilket skede eller i vilken roll vi just nu befinner oss. Jag brinner för coaching och hjälper dig gärna med detta, jag vet själv vilken oerhörd nytta det ger! Några exempel på vad jag kan coacha inom:

  • Livs och karriärcoaching
  • Chefscoaching
  • Personlig coaching

Bakgrund: Certifieringsutbildning i coaching och livs och karriär coaching. Certifierad karriärcoach i Life&Career modellen. Utbildningen pågick i ca 500 h under 12 månader och omfattade både teoretisk och praktisk utbildning i coachingteknik samt en modell för livs – och karriärcoahing i Life&Career – modellen. I utbildningen ingått egna livs- och karriärcoaching uppdrag utifrån Life&Career-modellen, som har utvärderats och godkänts. Certifieringshandläggare var Lena Mangell som är leg. Psykolog, karriärcoach och mentor.

Praktisk erfarenhet: Coaching av medarbetare, livs och karriärcoaching enligt Life&Career modellen, utveckling ledningsgrupper i samband med företagsanalyser etc. i roll på IDC West Sweden AB.

EMCC European Mentoring and Coaching Council

Jag är medlem i EMCC  Sverige  som är en del av Europas ledande branschorganisation för aktiva coacher och mentorer, forskare och köpare av dessa tjänster. EMCC verkar för kvalitet och utveckling av en gemensam Europastandard inom coaching och mentorskap med fokus på:

•    Etiska riktlinjer och kvalitetsstandard
•    Certifiering av coacher och mentorer
•    Ackreditering av coach- och mentorutbildningar
•    Mötesplats för utveckling och forskning

Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen ‘best practice’.

EMCC:s har två kvalitetsgodkännande, EQA och EIA, vilket är en trygghet för beställaren. De har utvecklats på grundval av omfattande forskning och professionell erfarenhet. För att bli certifierad ställs höga krav på kunskap, förmåga till reflektion och planering, samt visad skicklighet i olika uppgifter inom coaching och mentoring.

EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation med mer än 5000 medlemmar i 23 länder.

Mer information om EMCC finns här: http://www.emccouncil.org/se/sv/emcc_sverige